Напрями навчання

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗА ЯКИМИ ГОТУЄ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет забезпечує підготовку за всіма трьома рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) для спеціальностей (у відповідності до ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року):

 • галузь знань 11 — математика та статистика, спеціальність 111 —математика
 • галузь знань 11 — математика та статистика, спеціальність 113 —прикладна математика
 • галузь знань 12 — інформаційні технології, спеціальність 122 —комп’ютерні науки і інформаційні технології

за такими програмами:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Рівень бакалавр

Рівень магістр

Рівень доктор філософії

111 — математика

програма підготовки 4 роки

програма підготовки 2 роки

програма підготовки 4 роки

113 — прикладна математика

програма підготовки 4 роки

програма підготовки 2 роки

програма підготовки 4 роки

122 — комп’ютерні науки і
інформаційні технології

(освітня програма

«Інформатика»)

програма підготовки 4 роки

програма підготовки 2 роки

програма підготовки 4 роки

спільна (зUniversite Nice — Sophia Antipolis, Франція) програма підготовки (2 роки: 1 рік — на факультеті і 1 рік в EcolePolytech Nice — Sophia)

вивчаються спеціальні розділи математики (теорія мов, теорія автоматів, прикладна теорія решіток, теорія категорій тощо)

 • алгоритміку (алгоритми і структури даних, теорія алгоритмів, теорія складності обчислень)
 • системне програмування (архітектура обчислювальних систем, системне програмне забезпечення, операційні системи)
 • програмування (вивчення мов програмування: C, C++, Java, Python, Prolog, Haskell — обов’язково, а також інших за вибором)
 • принципи побудови комп’ютерних мереж (локальні мережі, корпоративні мережі, інтернет)
 • бази і сховища даних (використання і розробка реляційних баз даних, розробка і застосування постреляційних баз даних)
 • програмну інженерію (методи і інструменти створення компіляторів, методи організації інтерфейсу людина — комп’ютер, методологія розробки програмних систем, методи створення розподілених, web-центричних і корпоративних програмних систем, програмні архітектури, управління розробкою програмних проектів)
 • а також багато іншого за вибором студента: web-дизайн, frontend-програмування, JavaScript, PHP та інші скриптові мови для web, аналіз даних, штучний інтелект і таке інше
 • система практик і стажувань (в тому числі в країнах ЄС) для підготовки до майбутньої роботи