Розклад 6-го курсу

Розклад учбових занять

на VI курсі в осінньому семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

дні

години

ММ61

ауд.

МП-61

ауд.

М-161

№ ауд.

МФ-61

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К

1200 13-20

Граф знань та моделювання даних

доц. Несвіт К.В.

3/18

Магістерський семінар

проф. Шепельський Д.Г.

каф.

Оцін. продуктивності розподілених систем

доц. Кабалянц П.С.

6/29

13-40

15-00

Граф знань та моделювання даних

доц. Несвіт К.В.

7/30

Групи Лі та однорідні простори

доц. Петров Є.В.

6/50

Оцін. продуктивності розподілених систем

доц. Кабалянц П.С.

6/51

15-20

16-40

Групи Лі та однорідні простори

доц. Петров Є.В.

6/50

Використання Cloud-провайдерів (OWS) в сучасних розподі-лених системах

Матвієнко Т.В.

6/52

17-00

18-20

.

Використання Cloud-провайдерів (OWS) в сучасних розподі-лених системах

Матвієнко Т.В.

6/52

18-40

2000

 

В І В Т О Р О К

1200 13-20

Чисельні методи механіки суцільних середовищ

проф. Кізілова Н.М.

7/30

13-40

15-00

Чисельні методи механіки суцільних середовищ

Карєва В.В.

7/30

Елементи алгебраїчної топології

проф. Болотов Д.В.

6/50

Сучасні методи обробки даних великого обсягу

Матвієнко Т.В.

6/55

15-20

16-40

Елементи алгебраїчної топології

проф. Болотов Д.В.

6/50

Сучасні методи обробки даних великого обсягу

Матвієнко Т.В.

6/55

17-00

18-20

18-40

2000

С Е Р Е Д А

1200 13-20

Теорія типів в програмуванні

проф. Жолткевич Г.М.

6/49

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

7/32

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

7/27

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

2/29

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

з 14-20 до 15-00

Теорія типів в програмуванні

проф. Жолткевич Г.М.

6/49

15-20

16-40

з 1520 до 1600

Теорія типів в програмуванні

проф. Жолткевич Г.М

6/46

17-00

18-20

18-40

2000

 

Ч Е Т В Е Р

1200

13-20

Апроксимація даних за допомогою штучних нейронних мереж

проф. Фролов В.В.

5/30

13-40

15-00

Гідромеханіка кровообігу

проф. Кізілова Н.М.

7/30

Теорія потенціала

проф. Фаворов С.Ю.

6/50

Апроксимація даних за допомогою штучних нейронних мереж

проф. Фролов В.В.

6/52

15-20

16-40

Гідромеханіка кровообігу

проф. Кізілова Н.М.

7/30

Теорія потенціала

проф. Фаворов С.Ю.

6/50

Потокова обробка

даних великого обсягу

Матвієнко Т.В.

6/52

17-00

18-20

Прикладні задачі машинного навчання: моделювання та оптимізація

доц. Бархаєв П. Ю.

6/51

Потокова обробка даних великого обсягу

Матвієнко Т.В.

6/52

18-40

2000

Прикладні задачі машинного навчання: моделювання та оптимізація

доц. Бархаєв П. Ю.

6/51

 

П’ Я Т Н И Ц Я

1200 13-20

Магістерський семінар

проф. Пацегон М.Ф.

7/30

Магістерський семінар

проф. Коробов В.І.

6/46

Глибоке машинне навчання

доц. Несвіт К.В.

6/49

13-40

15-00

Обробка, зберігання та передача даних в сучасних ІТ технологіях

Сузікова О.Г.

6/49

Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння

проф. Шепельський Д.Г

6/50

Глибоке машинне навчання

доц. Несвіт К.В.

6/55

15-20

16-40

Обробка, зберігання та передача даних в сучасних ІТ технологіях

Сузікова О.Г.

6/49

Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння

проф. Шепельський Д.Г

6/50

Моделювання інформаційних процесів

проф. Руккас К.М.

6/55

17-00

18-20

Моделювання інформаційних процесів

проф. Руккас К.М.

6/46