Розклад 6-го курсу у весінньому семестрі 2017-2018

СКАЧАТЬ

 

дні

години

ММ61

ауд.

МП-61

ауд.

М-161

№ ауд.

МФ-61

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К

12-00

13-20

13-40

15-00

Лінійні та нелінійні хвилі

проф. Конторович В.М

7/30

Магістерський семінар

проф. Фаворов С.Ю.

6/52

15-20

16-40

Лінійні та нелінійні хвилі

проф. Конторович В.М

7/30

Магіст-ий семінар

проф. Фаворов С.Ю.

Точні та набл розв’язки рівняння Больцмана

проф.Гордєвський В.Д

6/52

17-00

18-20

Точні та наближені розв’язки рівняння Больцмана

проф.Гордєвський В.Д

6/52

18-40

2000

 

В І В Т О Р О К

12-00

13-20

доц. Бебія М.О.

Керованість і стабілізованість нелінійних систем

1/6

13-40

15-00

Керованість і стабілізованість нелінійних систем

доц. Бебія М.О.

11/9

Теорія і практика

обчисл.експерим

Доля П.Г.

3/26

15-20

16-40

Базиси в бананових просторах

проф. Кадець В.М

Теорія і практика

обчисл.експерим

Доля П.Г.

6/52

17-00

18-20

Базиси в бананових просторах

проф. Кадець В.М.

6/52

18-40

2000

С Е Р Е Д А

12-00

13-20

13-40

15-00

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

7/30

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/48

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/47

з 1340 до 1420 Кураторська година

11/9

15-20

16-40

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

6/52

17-00

18-20

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

доц. Бархаєв П.О.

Системи із запізненням нейтрального типу

3/26

6/55

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

3/26

18-40

2000

Системи із запізненням нейтрального типу

доц. Бархаєв П.О.

6/55

 

Ч Е Т В Е Р

12-00

13-20

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

6/51

Основи теорії представлень

доц. КаролінськийЄ.О

6/31

13-40

15-00

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

6/51

Основи теорії представлень

доц. КаролінськийЄ.О.

6/48

15-20

16-40

Перетворення Фур’є і його застосування

проф. Фардигола Л.В.

6/52

Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння

проф.ШепельськийД.Г

6/59

17-00

18-20

Перетворення Фур’є і його застосування

проф. Фардигола Л.В.

6/52

Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння

проф.ШепельськийД.Г

6/59

П’ Я Т Н И Ц Я

12-00

13-20

Магістерський семінар

Поцелуєв С.І.

7/30

Магістерський семінар

проф. Коробов В.І.

6/59

13-40

15-00

Топологія та фізика

проф. Болотов Д.В.

6/48

15-20

16-40

Топологія та фізика

проф. Болотов Д.В.

6/48

17-00

18-20

18-40

2000