Розклад 5-го курсу

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Розклад учбових занять

на V курсі у весняному семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

 

 

дні години

ММ-51

 

МП-51

МП-52

№ ауд.

М-151

№ ауд.  

МФ-51
№ ауд.  

МФ-52

 

№ ауд.
П О Н Е Д І Л О К 10-10

11-30

        Основи педагогічної майстерності

доц. Чернова Г.В.

 

8/11

 

 

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В

 

10/10

12-00

13-20

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

 

6/57

Спектральна теорія операторів

Золотарьов В.О.

 

8/11

 

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В

 

10/10

13-40

15-00

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

 

3/26

Спектральна теорія операторів

Золотарьов В.О.

 

8/11

Захист інформації

проф. Лисицька І.В.

 

6/52

15-20

16-40

Методи оптимізації та м’які обчислення

проф. Ігнатович С.Ю.

 

6/52

           

 

17-00

18-20

                   
18-40

2000

                   

 


В І В Т О Р О К
12-00

13-20

        Матем. задачі кінет-ної теорії

проф.

Гордевський В.Д

 

1/50

       
13-40

15-00

Основи нанореології

Кізілова Н.В

 

 

7/30

Перетворення Фурє і його застосування

Макаров О.А.

Фардігола Л.В.

 

 

6/50

Матем. задачі кінетичної теорії

проф.

Гордевський В.Д

 

 

6/46

 

Моделі та методи обробки великих даних

доц. Морозова А.Г.

 

 

 

6/51

15-20

16-40

Прикладні задачі машинного навчання: моделювання, оптиміщзація

доц. Півень О.Л.

Керованість і стабілізованість систем

доц. Бебія М.О.

 

 

7/58

 

7/30

    Машинне навчання

ст.викл. Носов К.В.

 

 

6/61

17-00

18-20

Прикладні задачі машинного навчання: моделювання, оптиміщзація

доц. Бархаєв П.Ю.

Керованість і стабілізованість систем

доц. Бебія М.О.

 

 

7/30

 

1/7

    Машинне навчання

ст.викл. Носов К.В.

 

6/61

18-40

20-00

            Моделі та методи обробки великих даних

доц. Морозова А.Г.

 

6/61

 

С Е Р Е Д А 12-00

13-20

        .  

 

       
13-40

15-00

з 13-40 до 14-20

Кураторська год

з 14-20 до 15-00  Мат.моделі гідродинаміки

Поцелуєв С.І..

 

 

6/74

з 13-40 до 14-20

Кураторська год

з 14-20 до 15-00 

Мат.моделі гідродинаміки

Поцелуєв С.І.

 

 

6/74

з 13-40 до 14-20

Кураторська година

 

 

 

6/28

з 13-40 до 14-20

Кураторська година

 

6/47

з 13-40 до 14-20

Кураторська година

 

6/47

15-20

16-40

Комп’ютерна графіка та алгоритми обробки зображень

проф. Ромашов Ю.В.

 

7/30

    Розподілені обчислення

доц. Окрут С.І.

 

6/46

17-00

18-20

Комп’ютерна графіка та алгоритми обробки зображень

проф. Ромашов Ю.В.

 

7/30

    Розподілені обчислення

доц. Окрут С.І.

 

6/46

 

Ч Е Т В Е Р Г

 

 

12-00

13-20

Основи нанореології

проф.Кізілова Н.В

 

 

7/30

Перетворення Фурє і його застосування

доц. Макаров О.А.

проф. Фардігола Л.В

 

 

3/79

           
13-40

15-00

Основи нанореології

проф.Кізілова Н.В

 

 

7/30

Перетворення Фурє і його застосування

доц. Макаров О.А.

проф. Фардігола Л.В

 

 

3/79

    Управління розробкою програмних проектів

доц. Владимирова М.В.

 

 

 

6/51

15-20

16-40

Магістерський семінар

проф. Пацегон М.Ф.

 

7/30

Рівняння у частинних похідних-2

Шепельський Д.Г.

 

6/46

Управління розробкою програмних проектів

доц. Владимирова М.В.

 

 

7/58

17-00

18-20

        Рівняння у частинних похідних-2

Шепельський Д.Г

 

6/46

   


 

П’ Я Т Н И Ц Я 12-00

13-20

Математичні моделі гідродинаміки

проф. Пацегон М.Ф.

 

7/30

Основи педагогічної майстерності

доц. Чернова Г.В.

 

8/11

       
13-40

15-00

Математичні моделі гідродинаміки

проф. Пацегон М.Ф.

 

7/30

Геометрія розшарованих просторів

Ямпольський О.Л.

 

6/49

Архітектура корпоративних систем

проф. Фролов В.В.

 

6/52

15-20

16-40

Методи оптимізації та м’які обчислення доц. Ревіна Т.В..  

6/46

Геометрія розшарованих просторів

Ямпольський О.Л

 

6/49

Архітектура корпоративних систем

проф. Фролов В.В.

 

7/58

17-00

18-20

                   
18-40

20-00

                   

 

Декан факультету математики і інформатики                                                           Жолткевич Г.М.