Розклад 5-го курсу

Розклад учбових занять

на V курсі в осінньому семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

дні

години

ММ51

ауд.

МП-51

ауд.

М-151

№ ауд.

МФ-51

№ ауд.

МФ-52

П О Н Е Д І Л О К

1200

13-20

Прикладні задачі мат. статистики

доц. Півень О.Л.

11/9

Методика викладання у вищій школі

Анощенко О.О.

8/10

Програмна інженерія

доц. Зарецька І.Т.

6/50

13-40

15-00

Прикладні задачі мат. статистики

доц. Півень О.Л.

11/9

Елементи сучасної алгебри

проф. Жучов А.О.

6/55

Програмна інженерія

доц. Зарецька І.Т.

6/50

15-20

16-40

Прикладні задачі мат. статистики

доц. Півень О.Л.

7/58

Елементи сучасної алгебри

проф. Жучов А.О.

6/55

17-00

18-20

Обробка, зберіга

ння та передача даних

Сузікова О.Г.

6/49

18-40

2000

 

В І В Т О Р О К

1200

13-20

Математичне моделювання континуальних систем

проф. Пацегон М.Ф.

6/46

13-40

15-00

Математичне моделювання континуальних систем

доц. Пославський

доц. Поцелуєв С.І.

6/74

8/10

Аксіоматичні осно-ви математики

Курінний Г.Ч.

Топологічні векторні простори

Кадець В.М.

6/48

11/9

Загальна теорія динамічних систем

доц. Окрут С.І.

6/46

15-20

16-40

Математичне моделювання континуальних систем

доц. Пославський

доц. Поцелуєв С.І.

6/74

8/10

Аксіоматичні осно-ви математики

Курінний Г.Ч.

Топологічні векторні простори

Кадець В.М.

6/48

11/9

Фрактальна динаміка

доц. Окрут С.І.

6/46

17-00

18-20

С Е Р Е Д А

1200

13-20

Глобальні проблеми сучасності

ст. викл. Авксентьєв А.А.

6/51

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

з 14-20 до 15-00

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

6/48

з 1340 до 1420 Курат. година

з 14-20 до 15-00

Диф.геометрія многовидів

Петров Є.В.

2/29

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

з 14-20 до 15-00

Технології баз і сховищ даних

доц. Морозова А.Г.

6/52

15-20

16-40

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

6/48

Диференціальна геометрія многовидів

Петров Є.В.

6/49

Технології баз і сховищ даних

доц. Морозова А.Г.

6/52

17-00

18-20

з 1700 до 1740

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

6/48

з 1700 до 1740

Диф.геометрія многовидів

Петров Є.В.

6/49

з 1700 до 1740

Технології баз і сховищ даних

доц. Морозова А.Г.

6/52

18-40

2000

 

Ч Е Т В Е Р

1200

13-20

Суч.методи мат.моделювання

Пацегон М.Ф.

7/30

Введення в науку про дані

доц. Несвіт К.В.

6/51

Статистичні методи в інформатиці

Носов К.В.

6/49

13-40

15-00

Суч.методи мат.моделювання

Пацегон М.Ф.

6/57

Введення в науку про дані

Карєва В.В.

6/48

Статистичні методи в інформатиці

Носов К.В.

6/49

15-20

16-40

Комп’ютерне моделювання

доц. Духопельніков С.В.

7/58

Іноземна мова за фахом

Чернишова Н.В.

6/55

17-00

18-20

Обробка, зберіга

ння та передача даних

Сузікова О.Г.

6/46

Іноземна мова за фахом

Чернишова Н.В.

6/55

18-40

2000

П’ Я Т Н И Ц Я

1200

13-20

Магістерський семінар

проф. Коробов В.І.

6/46

Рівняння у частинних похідних

Фастовська Т.Б.

11/9

Теорія програмування

проф. Жолткевич Г.М.

6/52

13-40

15-00

Прикладна теорія стійкості дефор-мівних систем

Ромашов Ю.В.

7/30

Сучасна теорія оптимального керування

Коробов В.І.

6/46

Рівняння у частинних похідних

Фастовська Т.Б.

11/9

Теорія програмування

проф. Жолткевич Г.М.

6/52

15-20

16-40

Прикладна теорія стійкості дефор-мівних систем

Ромашов Ю.В.

7/30

Сучасна теорія оптимального керування

Сморцова Т.І.

6/46

17-00

18-20

18-40

2000