Розклад 5-го курсу

СКАЧАТЬ

 

дні

години

ММ-51

МП-51

ауд.

М-151

ауд.

МФ-51

ауд.

МФ-52

ауд.

П О Н Е Д І Л О К

12-00

13-20

.

Фінансовий аналіз

доц. Півень О.Л.

6/46

13-40

15-00

Лінійні та нелінійні хвилі

проф.

Конторович В.М.

7/30

Фінансовий аналіз

доц. Півень О.Л.

11/9

Рівняння у частинних похідних 2

проф. Шепельський Д.Г.

6/55

Розподілені обчислення

ст. викл. Бережна Н.І.

8/10

15-20

16-40

Лінійні та нелінійні хвилі

проф.

Конторович В.М.

7/30

Рівняння у частинних похідних 2

проф. Шепельський Д.Г.

6/55

17-00

18-20

18-40

2000

В І В Т О Р О К

12-00

13-20

Метод скінчених елементів

проф.Кізілова Н.В

8/10

Основи Web-програмування

Перепелиця О.М.

8/11

13-40

15-00

Метод скінчених елементів

проф.Кізілова Н.В

7/30

Основи Web-програмування

Перепелиця О.М.

Теорія і практика

обчисл.експерим

Доля П.Г.

8/10

3/26

Магістерський семінар

проф.

Горькавий В.О.

6/57

Розподілені обчислення

проф. Руккас К.М.

6/51

15-20

16-40

Сучасні методи матем. моделюв. суц.середовищ

проф.Пацегон Н.Ф.

7/30

Теорія і практика

обчисл.експерим

Доля П.Г.

6/52

Аналітична теорія чисел

доц. Гефтер С.Л.

6/57

Захист інформації

проф. Лисицька О.В.

6/46

17-00

18-20

Сучасні методи матем. моделюв. суц.середовищ

проф.Пацегон Н.Ф

7/30

Аналітична теорія чисел

доц. Гефтер С.Л.

6/57

18-40

20-00

С Е Р Е Д А

12-00

13-20

13-40

15-00

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

7/30

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/52

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/57

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/55

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/50

15-20

16-40

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

6/52

Геометрія векторних розшарувань.

Ямпольський О.Л.

6/49

Управління розробкою програмних проектів

доц. Владимирова М.В.

7/58

17-00

18-20

Динамічні моделі нейронних мереж

доц. Приходько О.П.

3/26

Геометрія векторних розшарувань.

Ямпольський О.Л.

6/49

Управління розробкою програмних проектів

доц. Владимирова М.В.

6/48

18-40

20-00

Ч Е Т В Е Р Г

12-00

13-20

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

6/51

Спектральна теорія операторів

Золотарьов В.О.

8/11

13-40

15-00

Алгоритми в науці даних

доц. Несвіт К.В.

6/51

Спектральна теорія операторів

Золотарьов В.О.

8/11

Сучасні Java технології

Годун Є.О.

6/50

15-20

16-40

Перетворення Фур’є і його застосування

проф. Фардигола Л.В.

6/52

Сучасні Java технології

Годун Є.О.

Моделі та методи обробки великих даних

доц. Морозова А.Г.

6/50

6/55

17-00

18-20

Перетворення Фур’є і його застосування

проф. Фардигола Л.В.

6/52

Моделі та методи обробки великих даних

доц. Морозова А.Г.

6/55

18-40

20-00

П’ Я Т Н И Ц Я

12-00

13-20

Магістерський семінар

доц. Поцелуєв С.І.

7/30

Магістерський семінар

доц. Несвіт К.В.

6/59

Основи педагогіч-ної майстерності Чернова Г.В.

6/57

Машинне навчання

доц. Кабалянц П.С.

11/9

13-40

15-00

Фільтраційні течії рідини

доц. Пославський С.О.

6/46

Основи педагогічної майстерності

доц. Чернова Г.В.

6/52

Машинне навчання

доц. Кабалянц П.С.

7/58

15-20

16-40

Фільтраційні течії рідини

доц. Пославський С.О.

6/46

Топологічні векторні простори

проф.Кадець В.М.

6/49

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В

6/61

17-00

18-20

Топологічні векторні простори

проф.Кадець В.М.

6/49

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В.

6/61

18-40

20-00