Розклад 4-го курсу у весінньому семестрі 2017-2018

СКАЧАТЬ

 

дні

години

ММ-41

ауд.

МП-41

ауд.

МП-42

ауд.

М-141

ауд.

МФ-41

ауд.

МФ-42

ауд.

П О Н Е Д І Л О К

8-30

9-50

Газова динаміка

Пославський С.О.

6/50

Чисельні методи оптимізації

доц. Бархаєв П.О.

6/50

10-10

11-30

Газова динаміка

Пославський С.О.

1/53

Теорія та методи прийняття рішень

доц. Приходько О.П.

6/57

Фінансовий аналіз

Півень О.Л.

11/9

Математичне моделювання

Окрут С.І.

6/59

Паралельні та розподілені обчислення

Бережна Н.І.

3/26

12-00

13-20

Обчислювальні методи МСС

Кізілова Н.М

6/74

Теорія та методи прийняття рішень

доц. Приходько О.П.

7/30

Фінансовий аналіз

Півень О.Л.

6/46

Паралельні та розподілені обчислення

Бережна Н.І.

3/26

Математичне моделювання

Окрут С.І.

6/59

13-40

15-00

доц. Шудякова Т.Є.

Основи менеджменту та маркетингу

1/5

Додаткові глави функ.аналізу

Кадець В.М.

6/46

Математичне моделювання

доц. Окрут С.І.

6/48

В І В Т О Р О К

8-30

9-50

Комп’ютерна графіка

Ромашов Ю.В.

7/58

Обчисл.геометрія

та комп.графіка

Ромашов Ю.В.

7/58

Рівняння

мат. фізики

Фастовська Т.Б.

6/48

10-10

11-30

Вар.числен та теор. оптим.

керування

Сморцова Т.І.

7/30

Рівняння математичної фізики

доц. Фастовська Т.Б.

6/51

Аналіз даних

Кабалянц П.С.

Осн.менеджментта маркетингу

Дерід І.О.

11/9

6/59

Осн.менеджмент та маркет

Дерід І.О

Аналіз даних

Кабалянц П.С

6/59

11/9

12-00

13-20

Вар.числен та теор. оптим.

керування

Сморцова Т.І.

7/30

Аналіз даних

доц. Несвіт К.В.

4/65

Простори Соболева

Фастовська Т.Б.

Анал.методи геом.моделюв

Доля П.Г.

6/50

3/26

Теорія автоматів та кіберфізичні системи

проф. Жолткевич Г.М.

Аналітичні методи геометричного моделювання

Доля П.Г.

6/46

3/26

13-40

15-00

Рівняння математичної фізики

Щербина О.С.

6/50

Аналіз даних

доц. Несвіт К.В.

6/74

Геометрія груп Лі

Петров Є.В.

Інтегральні рівняння

Рижкова-Герасімова І.А

6/59

3/37

Паралельні та розподілені обчислення

проф. Руккас К.М.

6/51

С Е Р Е Д А

8-30

9-50

Чис. методи оптимізації

Бебія М.О.

8/10

Чис. методи оптимізації

Бебія М.О.

8/10

Моделювання інформаційних процесів

проф. Руккас К.М.

6/52

10-10

11-30

Філософія статі

Загурська Н.В.

6/60

Керування суттєво нелінійними системами

доц. Бебія М.О.

Стохастичні моделі страхування

доц. Півень О.Л.

7/30

11/9

Філософія статі

проф. Загурська Н.В.

6/60

12-00

13-20

Термомех суц. середовищ

Пацегон М.Ф.

7/30

Термомеханіка суцільних середовищ

проф. Пацегон М.Ф.

Математичні моделі багатокритеріальних систем

доц. Приходько О.П.

7/30

11/9

Банахові алгебри

Гефтер С.Л.

6/49

Розробка застосувань для мобільних пристроїв

Медведюк

Функціональне програмування

Поцелуєв С.І.

6/59

6/51

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

7/30

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/46

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

5/27

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/49

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/51

з 14-20 до 15-00 Кураторська година

6/59

Ч Е Т В Е Р

8-30

9-50

10-10

11-30

с/семінар

Методи прикл мат і механіки

Пацегон М.Ф.

7/30

Випадкові процеси

проф. Власенко Л.А.

6/46

Варіаційне числення

Рибалко Я.О.

6/48

Розподілені інформ-аналіт системи

Фролов В.В

7/58

12-00

13-20

Варіаційні принципи МСС

Борисов

7/30

Випадкові процеси

проф. Власенко Л.А.

6/46

Історія математики

Резуненко В.О.

6/48

Аналіз даних та м’які обчислення

доц. Кабалянц П.С.

6/52

13-40

15-00

Дод. глави анал.механіки

Пославський С.О

6/46

Додаткові глави аналітичної механіки

доц. Пославський С.О.

6/46

Науковий семінар

викладачі кафедри

6/52

П’ Я Т Н И Ц Я

8-30

9-50

Обчислювальнагеометрія та комп. графіка

Ромашов Ю.В.

8/10

Рівняння математичної фізики

Щербина О.С.

6/55

Математична статистика

Ільїнський О.І.

6/48

Розподілені інформ-аналіт системи

Фролов В.В

7/58

10-10

11-30

Комп’ютерна графіка

Ромашов Ю.В.

6/55

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

проф. Ромашов Ю.В.

6/55

Математична статистика

Ільїнський О.І.

6/48

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

проф Фролов В.В

6/52

12-00

13-20

Основи менеджменту та маркетингу

проф. Лазаренко В.Є.

6/52

13-40

15-00

Осн.

менеджменту

та маркетингу

Шудякова Т.Є.

6/57

Аналіз даних

доц. Несвіт К.В.

3/26

Осн.

менеджменту

та маркетингу

Шудякова Т.Є

6/57

Управління програмними проектами

доц. Владимирова М.В.

6/50