Розклад 3-го курсу

Розклад учбових занять

на III курсі в осінньому семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

дні

години

МП-31

М-131

ауд.

М-132

ауд.

МФ-31

ауд.

МФ-32

ауд.

П О Н Е Д І Л О К

8-30

9-50

Комплексний аналіз

доц. Гиря Н.П.

Основи розробки веб-сайтів

Руднєв Ю.І.

6/50

7/30

Комплексний аналіз

доц. Гиря Н.П.

6/50

Теорія ймовірності та її застосування

доц. Кудінцева І.Г.

6/49

10-10

11-30

Основи розр веб-сайтів

Руднєв Ю.І

Мат.засади шту-чних нейр мереж

Приходько О.П

7/58

11/9

Теорія міри та інтеграла

проф. Кадець В.М.

6/51

Технології Webпрограмування

проф. Фролов В.В.

6/52

12-00

13-20

Мат.засади шту-чних нейр мереж

Приходько О.П

6/74

Методи оптимізації

доц. Ревіна Т.В.

6/51

Технології Webпрограмування

проф.

Фролов В.В.

7/58

Диференціальні рівняння

доц. Сморцова Т.І.

6/55

13-40

15-00

В І В Т О Р О К

8-30

9-50

Чисельний аналіз

Сморцова Т.І.

Бебія М.О.

7/58

3/26

Теоретична механіка

доц. Руднєв Ю.І.

6/50

Теорія ймовірності та її застосування

Кудінцева І.Г.

6/49

10-10

11-30

Диференціальна геометрія

проф. Ямпольський О.Л.

6/49

Диференціальні рівняння

доц. Сморцова Т.І.

6/46

12-00

13-20

Чисельний аналіз

проф. Коробов В.І.

6/55

Диференціальна геометрія

проф. Ямпольський О.Л.

6/49

Диференціальні рівняння

Сморцова Т.І.

6/31

Теорія ймовірності та її застосування

Кудінцева І.Г.

6/48

13-40

15-00

Диференціальна геометрія

Ликова О.В.

6/49

15-20

16-40

С Е Р Е Д А

8-30

9-50

Диференціальні рівняння

доц. Ревіна Т.В. №3

6/61

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/59

10-10

11-30

Теоретична механіка

Пославський С.О.

6/55

Методи оптимізації

доц. Ревіна Т.В.

6/50

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/59

Об’єктно-орієнтовне програмування (мова Java)

Бєлова Л.П.

7/58

12-00

13-20

Комплексний аналіз

проф. Фаворов С.Ю.

6/52

Об’єктно-орієнтовне програмування (мова Java)

доц. Морозова А.Г.

11/9

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/29

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/28

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/32

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

8/11

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

8/10

Ч Е Т В Е Р

8-30

9-50

Диференціальні рівняння

проф. Фардігола Л.В. №1

ст.викл. Бебія М.О. №2

6/46

6/51

Вступ до криптографії

доц. Каролінський Є.О.

7/30

10-10

11-30

Диференціальні рівняння

проф. Фардігола Л.В.

6/46

Вступ до криптографії

доц. Каролінський Є.О.

7/30

12-00

13-20

Теорія міри та інтеграла

Півень О.О.

11/9

Ряди Фур’є і інтеграл Фур’є

проф. Гордевський В.Д.

6/46

Вступ до SQL баз даних

доц. Морозова А.Г.

6/48

13-40

15-00

Ряди Фур’є і інтеграл Фур’є

проф. Гордевський В.Д.

6/46

Вступ до SQL баз даних

Морозова А.Г.

8/10

Вступ до SQL баз даних

Бережна Н.І.

3/26

15-20

16-40

П’ Я Т Н И Ц Я

8-30

9-50

Теоретична механіка

доц. Пославський С.О.

6/48

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/55

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/55

10-10

11-30

Теорія міри та інтеграла

Фардігола Л.В.

11/9

Теорія міри та інтеграла

проф. Кадець В.М.

6/57

Об’єктно-орієнтовне програмування (мова Java)

Морозова А.Г.

7/58

Технології Webпрограмування

проф.

Фролов В.В.

3/26

12-00

13-20

Міжфакультетська вибіркова дисципліна

13-40

15-00