Розклад 2-го курсу

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Розклад учбових занять

на  II курсі у весняному семестрі 2019/2020 уч. року факультету математики і інформатики

 

 

дні години

МП-21

 

М-121

 

№ ауд.

М-122

№ ауд.  

МФ-21
№ ауд.  

МФ-22

 

№ ауд.
П О Н Е Д І Л О К 8-30

9-50

    М а т е м а т и ч н и й     а н а л і з

проф. Дубовий В.К.          № 1

 

6/49

Математична логіка і мова Prolog

доц. Курінний Г.Ч.

 

 

6/51

1010

11-30

М а т е м а т и ч н и й     а н а л і з

проф. Дубовий В.К.           № 1

проф. Гордевський В.Д.    № 2, 3

 

6/48

6/46

Математична логіка і мова Prolog

доц. Курінний Г.Ч.

 

7/58

Дискретна математика

доц. Окрут С.І.

 

6/57

1200

13-20

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

проф. Гордевський В.Д.    № 2, 3

 

 

6/46

Дискретна математика

доц. Окрут С.І.

 

6/48

Математична логіка і мова Prolog

доц. Курінний Г.Ч.

 

7/58

13-40

15-00

            Дискретна математика

доц. Окрут С.І.

 

6/49


 

 


В І В Т О Р О К
8-30

9-50

Чисельні

методи алгебри

Ігнатович С.Ю.

 

6/51

 

Філософія

Бакіров Д.В.

 

6/59

           
1010

11-30

Чисельні

методи алгебри

проф. Ігнатович С.Ю.

 

7/58

Програмування

доц. Доля П.Г.

 

 

8/10

 

 

Філософія

проф. Пугач Б.Я.

 

11/9

Теорія автоматів

проф. Жолткевич Г.М.

 

6/51

1200

13-20

Чисельні

методи алгебри

Ігнатович С.Ю.

Філософія

проф. Пугач Б.Я.

 

6/48

Програмування

доц. Доля П.Г.

 

 

6/49

Теорія автоматів

проф. Жолткевич Г.М.

 

6/51

13-40

15-00

Ф І Л О С О Ф І Я

проф. Пугач Б.Я.

 

6/38

15-20

16-40

        Програмування

доц. Доля П.Г.

 

 

7/58

Філософія

проф. Пугач Б.Я.

 

6/55

 

Філософія

проф. Пугач Б.Я.

 

6/55

 

 

 

С Е Р Е Д А 8-30

9-50

Теоретична механіка

доц. Руднєв Ю.І.

 

6/55

        Інформаційні мережі

проф. Руккас К.М.

 

6/52

1010

11-30

Теоретична механіка

доц. Руднєв Ю.І.

 

6/55

З а г а л ь н а    а л г е б р а

доц. Каролінський Є.О.   №1

доц. Вишнякова Г.М        №2, 3

 

6/59

6/48

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/49

12-00

13-20

    З а г а л ь н а    а л г е б р а

доц. Каролінський Є.О.   №1

доц. Вишнякова Г.М        №2, 3

 

6/59

6/48

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/49

Математичний аналіз

викл Гончарук А.Б.

 

6/50

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/51

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/52

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/55

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/57

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/59

 

 

Ч Е Т В Е Р

 

 

8-30

9-50

Диференціальні рівняння

проф. Фардігола Л.В.    № 1

доц. Макаров О.А.        № 2, 3

 

6/49

6/48

Інформаційні мережі

ст.викл.

Бережна Н.І.

 

7/58

Обєктно-орієнтоване програмування

(мова Java)

Бєлова Л.П.

 

3/26

1010

11-30

Диференціальні рівняння

проф. Фардігола Л.В.     № 1

доц. Макаров О.А.         № 2

доц. Бебія М.О.              № 3

 

6/59

6/48

6/57

Обєктно-орієнтоване програмування (мова Java)

доц. Морозова А.Г.

 

7/58

Інформаційні мережі

ст.викл.

Бережна Н.І.

 

3/26

1200

13-20

Обєкт.-орієнт. прогр (мова С++)

Анощенко О.О

Мат модел. сис-

тем та процесів

ДухопельниковС.В

 

 

8/11

 

6/61

 

Елементи алгебраїчної топології

проф. Болотов Д.В.

Динаміка в математиці

ст. викл. Щербина О.С.

 

 

6/59

 

6/57

 

 

Обєктно-орієнтоване програмування (мова Java)

доц. Морозова А.Г.

 

6/49

13-40

15-00

Обєкт.-орієнт. прогр (мова С++)

Анощенко О.О

Мат модел. сис-

тем та процесів

ДухопельниковС.В

 

 

8/10

 

6/61

Елементи алгебраїчної топології

проф. Болотов Д.В.

Динаміка в математиці

ст. викл. Щербина О.С.

 

6/59

 

6/48

       

 

П’ Я Т Н И Ц Я 8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й     а н а л і з

проф. Дубовий В.К.            № 1

проф. Гордевський В.Д.     № 2, 3

 

 

6/48

6/46

 

Теорія обчислюваності

доц. Полякова Л.Ю.

 

 

6/49

1010

11-30

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

проф. Дубовий В.К.           № 1

проф. Гордевський В.Д.    № 2. 3

 

 

6/48

6/46

Теорія обчислюваності

доц. Полякова Л.Ю.

 

 

6/57

1200

13-20

М і ж ф а к у л ь т е т с ь к а      в и б і р к о в а      д и с ц и п л і н а  
13-40

15-00

                   

 

С У Б О Т А 8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й     а н а л і з

 (факультатив)

проф. Дубовий В.К.

 

6/52

1010

11-30

                   
1200

13-20

                   

 

 

 

 

Декан факультету математики і інформатики                                                         Григорій ЖОЛТКЕВИЧ