Розклад 2-го курсу

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

 

Розклад учбових занять

на  II курсі у весняному семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

 

дні години

МП-21

 

№ ауд.

М-121

 

№ ауд.

МФ-21

 

№ ауд.

МФ-22

 

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К 8-30

9-50

Диференціальні рівняння

доц. Макаров О.А.

 

6/46

Інформаційні мережі

ст.викл. Бережна Н.І.

 

7/58

   
10-10

11-30

Диференціальні рівняння

доц. Бебія М.О.        №1

доц. Ревіна Т.В.          №2

 

 

6/46

6/59

Дискретні структури

доц. Окрут С.І.

 

6/57

Інформаційні мережі

ст.викл. Бережна Н.І.

 

7/58

12-00

13-20

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

доц. Резуненко О.В

 

 

6/46

Дискретні структури

доц. Окрут С.І.

 

6/48

13-40

15-00

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

доц. Резуненко О.В.      №1

доц. Фастовська Т.Б.     №2

 

 

6/46

6/51

    Дискретні структури

доц. Окрут С.І.

 

6/48

 


 

В І В Т О Р О К 8-30

9-50

        Англійська мова

доц. Чернишова Н.В.

 

6/61

   
10-10

11-30

Алгоритми і структури даних

доц. Півень О.Л

(1/2 гр.)

 

3/26

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

 

8/11

Програмування (пакет STL для С++)

доц. Морозова А.Г.

 

 

6/55

 

8/10

Програмування (пакет STL для С++)

доц. Морозова А.Г.

ст.викл. Бєлова Л.П.

 

6/55

 

7/58

12-00

13-20

Алгоритми і структури даних

доц. Поцелуєв С.І

 

 

7/30

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

 

8/10

Програмування (пакет STL для С++)

доц. Морозова А.Г.

 

 

3/26

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В.

 

1/51

13-40

15-00

Алгоритми і структури даних

доц. Півень О.Л

(1/2 гр.)

 

3/26

Педагогіка і психологія

доц. Іваненко Л.О.

 

6/49

    Програмування (пакет STL для С++)

ст.викл. Бєлова Л.П.

 

7/58

 

 

С Е Р Е Д А 8-30

9-50

Топологія

проф. Ямпольський О.Л.

 

 

6/52

    Математичний аналіз

ст.викл. Колбасін С.В.

 

6/49

10-10

11-30

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

доц. Резуненко О.В

 

 

6/51

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/59

Операційні системи

ст. викл. Ігнатов С.Ю.

 

7/58

12-00

13-20

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

доц. Резуненко О.В.      №1

доц. Фастовська Т.Б.     №2

 

 

6/46

7/30

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/49

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/57

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/48

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/50

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ч Е Т В Е Р
8-30

9-50

А л г е б р а

викл. Заварзина О.О.  №2

 

 

6/51

 

Дискретні  структури

доц. Полякова Л.Ю.

 

6/48

10-10

11-30

А л г е б р а

доц. Вишнякова Г.М

 

6/55

Дискретні  структури

доц. Полякова Л.Ю.

 

6/48

12-00

13-20

А л г е б р а

доц. Ільїнська О.І.    №1

 

6/49

 

6/55

Операційні системи

ст. викл. Ігнатов С.Ю

 

6/46

Топологія

ст. викл. Ликова О.В.        № 2

13-40

15-00

Топологія

проф. Ямпольський О.Л.  № 1

 

 

6/49

 

Операційні системи

ст. викл. Ігнатов С.Ю

 

3/26

   

 

 

 


П’ Я Т Н И Ц Я
8-30

9-50

Математичне моделювання систем та процесів

доц. Духопельников С.В.

 

 

6/50

    Англійська мова

доц. Чернишова Н.В.

 

 

6/61

 

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В.

 

 

6/61

10-10

11-30

Математичне моделювання систем та процесів

доц. Духопельников С.В.

 

 

6/50

Педагогіка і психологія

доц. Мілявська

 

 

6/57

 

Інформаційні мережі

проф. Руккас К.М.

 

 

6/61

12-00

13-20

 

Міжфакультетська  вибіркова  дисципліна

 
13-40

15-00

               

 

 

Декан факультету математики і інформатики                                                  Жолткевич Г.М.