Розклад 2-го курсу

Розклад учбових занять

на II курсі в осінньому семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

дні

години

МП-21

ауд.

М-121

ауд.

МФ-21

№ ауд.

МФ-22

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К

8-30

9-50

Об’єктно-орієнто-ване програмув

Власенко Д.І

7/58

Англійська мова

доц. Котова А.В.

1/52

10-10

11-30

А л г е б р а

доц. Каролінський Є.О. А л г е б р а

доц. Вишнякова Г.М №1

викл. Заварзіна Л.О. № 2

6/49

6/49

7/80

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

1/5

Дискретні структури

Полякова Л.Ю.

3/75

12-00

13-20

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Резуненко О.В. №1

доц. Фастовська Т.Б. №2

6/49

6/38

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

6/48

13-40

15-00

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Резуненко О.В

6/52

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

6/48

 

В І В Т О Р О К

8-30

9-50

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

доц. Шугайло О.О . №2

6/46

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/51

10-10

11-30

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

доц. Шугайло О.О

6/51

Дискретні структури

доц. Зарецька І.Т.

6/48

12-00

13-20

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

доц. Шугайло О.О . №1

А л г е б р а

викл. Заварзіна Л.О. № 2

6/57

6/61

Дискретні структури

доц. Зарецька І.Т.

7/58

Англійська мова

Чернишова Н.В.

11/9

13-40

15-00

Німецька мова

6/59

Дискретні структури

Бережна Н.І.

3/26

С Е Р Е Д А

8-30

9-50

Об’єктно-орієнтоване програмув

Поцелуєв С.І

3/26

Об’єктно-орієнтоване програмування

Бєлова Л.П.

7/58

10-10

11-30

Об’єктно-орієнтоване програмування

Морозова А.Г.

6/49

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

6/51

Об’єктно-орієнтоване програмування

доц. Морозова А.Г.

6/49

12-00

13-20

Англійська мова

Красюкова М.О.

4/63

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

7/58

Системне програмування

ст. викл. Ігнатов С.Ю.

6/50

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

7/30

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/61

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/59

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

11/9

 

Ч Е Т В Е Р

8-30

9-50

Філософія

проф.Пугач Б.Я.

Англійська мова

Красюкова М.О.

6/59

Англійська мова

Котова А.В.

Філософія

проф.Пугач Б.Я.

6/61

Дискретні структури

доц. Полякова Л.Ю.

6/48

10-10

11-30

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Резуненко О.В

6/52

Дискретні структури

Полякова Л.Ю.

5/30

Системне програмування

Ігнатов С.Ю.

7/58

12-00

13-20

А л г е б р а

доц. Каролінський Є.О

6/52

Системне програмування

Ігнатов С.Ю.

8/10

Об’єктно-орієнтоване програмування

Бєлова Л.П.

3/26

13-40

15-00

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Резуненко О.В №1

6/61

П’ Я Т Н И Ц Я

8-30

9-50

Ф і л о с о ф і я

проф. Пугач Б.Я.

6/52

10-10

11-30

А л г е б р а

доц. Вишнякова Г.М №1

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Фастовська Т.Б. №2

6/59

7/30

Філософія

проф.Пугач Б.Я.

Англійська мова

Чернишова Н.В.

1/4

Англійська мова

Чернишова Н.В.

Філософія

проф.Пугач Б.Я.

3/75

12-00

13-20

Міжфакультетська вибіркова дисципліна

13-40

15-00

Німецька мова

7/54