Розклад 1-го курсу у весінньому семестрі 2017-2018

СКАЧАТЬ

дні

години

МП-11

ауд.

М-111

ауд.

М-112

ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К

8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

проф. Дубовий В.К.

6/52

Дискретна математика

Власенко Д.І.

6/48

10-10

11-30

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Макаров О.А. №1

доц. Резуненко О.В. №2

доц. Гукалов О.О. №3

6/48

6/51

6/55

Алгебра та геометрія

ст. викл. Шугайло О.О.

6/49

12-00

13-20

Аналітична геометрія

ст. викл. Шугайло О.О.

6/49

Математичний наліз

доц. Гефтер С.Л.

6/48

13-40

15-00

Аналітична геометрія

ст. викл. Петров Є.В. №2

ст. викл. Шугайло О.О. №3

6/50

6/49

 

В І В Т О Р О К

8-30

9-50

Структурне програмування

Владимирова М.В.

6/60

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

6/46

Структурне програмування (мова С)

доц. Владимирова М.В.

6/60

10-10

11-30

Структурне програмування

Поцелуєв С.І.

3/26

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

(1/2 гр.)

8/10

Структурне програмування

Владимирова М.В.

7/58

Математичний аналіз

Колбасін С.О.

6/57

12-00

13-20

Аналітична геометрія

ст. викл. Петров Є.В. №1

Дискретна математика

ст. викл. Щербина О.С. №3

1/42

6/51

Структурне програмування

Владимирова М.В.

7/58

Алгебра та геометрія

Шугайло О.О.

6/57

13-40

15-00

Німецька мова Бугай О.М.

Французька мова Огнівенко З.Г.

каф.

С Е Р Е Д А

8-30

9-50

Інформатика і програмування

ст. викл Поцелуєв С.І.

(1/2 гр.)

3/26

Структурне програмування

Бєлова Л.П.

7/58

10-10

11-30

А л г е б р а

доц. Каролінський Є.О.

6/52

Математичний аналіз

доц. Резуненко О.В.

6/46

Структурне програмування

Бєлова Л.П.

7/58

12-00

13-20

А л г е б р а

доц. Каролінський Є.О. №1

Математичний аналіз

доц. Резуненко О.В. №2

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В. №3

6/46

6/57

6/61

Дискретна математика

доц. Полякова Л.Ю.

6/52

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/46

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/59

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/50

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/52

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/48

15-20

16-40

Ч Е Т В Е Р

8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

проф. Дубовий В.К.

6/51

10-10

11-30

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

доц. Макаров О.А. №1

доц. Гукалов О.О. №3

А л г е б р а

доц. Вишнякова А.М. №2

6/51

6/50

6/55

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/61

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/61

12-00

13-20

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В. №3

А л г е б р а А л г е б р а

доц. Вишнякова А.М №2 доц. Каролінський Є.О. №1

доц. Вишнякова А.М №3

6/55

6/50

Вступ до мови програмування Python

доц. Зарецька І.Т.

Вступ до мови програмування Basic

доц. Фролов .В.В.

7/58

6/74

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В. №1

6/61

Архітектура обчислювальних систем

ст. викл. Ігнатов С.Ю.

Вступ до мови програ-

мування Python доц. Зарецька І.Т.

Вступ до мови програмування

Basic доц. Фролов .В.В.

6/59

7/58

6/74

П’ Я Т Н И Ц Я

8-30

9-50

Дискретна математика

доц. Каролінський Є.О.

6/52

Англійська мова

Чернишова Н.В.

6/61

Дискретна математика

Власенко Д.І.

6/49

10-10

11-30

Дискретна математика

доц. Каролінський Є.О №1

ст. викл. Щербина О.С. №2

А л г е б р а

доц. Вишнякова А.М. №3

6/49

6/57

6/61

Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

7/58

Англійська мова

Чернишова Н.В.

7/30

12-00

13-20

А л г е б р а

доц. Каролінський Є.О. Англійська мова

доц. Чернишова Н.В. №1

6/49

Алгебра та геометрія

Шугайло О.О.

6/48

Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

7/58

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Чернишова Н.В. №2

Німецька мова Бугай О.М. (нижній тиждень)

Французька мова Огнівенко З.Г. (нижній тиждень)

7/30

каф.

.

СУБОТА

8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

(факультатив)

проф. Дубовий В.К.

6/52

10-10

11-30

12-00

13-20