Розклад 1-го курсу

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

 

__________________ А.В. Пантелеймонов

 

Розклад   занять

на  I курсі у весняному семестрі 2018/2019 навч. року факультету математики і інформатики

дні години  

МП-11

 

№ ауд.

М-111

 

№ ауд.

М-112

 

№ ауд.

МФ-11

 

№ ауд.

МФ-12

 

№ ауд.

П О Н Е Д І Л О К 8-30

9-50

 

 

 

 

Математичний   аналіз

проф. Дубовий В.К.      № 1-А, 1-Б

 

 

6/49

Дискретна математика

доц. Полякова Л.Ю.

 

6/51

10-10

11-30

Математичний   аналіз

проф. Дубовий В.К.             № 1-А

доц. Гукалов О.О.               № 1-Б

Математичний   аналіз

проф. Гордевський В.Д.      № 2, 3

 

6/49

6/50

 

6/52

Англійська мова

Туренко Р.Л.

 

11/9

Дискретна математика

доц. Полякова Л.Ю.

 

6/51

12-00

13-20

Математичний   аналіз

проф. Гордевський В.Д.  № 2

доц. Ревіна Т.В.                № 3

Аналітична  геометрія

ст. викл. Петров Є.В                    № 1-А, 1-Б

 

6/50

6/51

 

6/49

Вступ до мови програмування Python

доц. Зарецька І.Т.

Вступ до програмування на платформі .Net

проф. Фролов .В.В.

 

 

7/58

 

3/26

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Котова А.В.

Французька мова

  доц. Руднєва І.С.

 

7/30

 

8/29

Дискретна  математика

ст. викл. Щербина О.С.    № 1-Б

 

 

6/50

Вступ до мови програмування Python

доц. Зарецька І.Т.

Вступ до програмування на платформі .Net

проф. Фролов .В.В.

 

 

7/58

 

8/10

 


 

В І В Т О Р О К 8-30

9-50

Дискретна  математика

доц. Пославський С.О.      № 2, 3

 

 

6/48

Лінійна  алгебра

ст. викл. Шугайло О.О.

 

 

6/49

10-10

11-30

Лінійна    алгебра

доц. Каролінський Є.О.              № 1-А, 1-Б

доц. Вишнякова А.М.         № 2, 3

 

6/46

6/48

Дискретна математика

доц. Полякова Л.Ю.

 

6/50

Лінійна  алгебра

ст.в. Шугайло О.О.

 

6/51

12-00

13-20

Лінійна    алгебра

доц. Каролінський Є.О.       № 1-А, 1-Б

Дискретна  математика

доц. Півень О.Л.               №  2

доц. Сморцова Т.І.           №  3

 

6/46

 

6/48

6/55

Лінійна  алгебра

ст.в. Шугайло О.О.

 

6/50

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.О.

 

6/51

13-40

15-00

Французька мова    доц. Руднєва І.С.

Німецька   мова     Бугай О.М.

 

8/29

 

11/9

Англійська мова

Ступницька М.М.

Німецька   мова    

Бугай О.М.

 

6/61

 

11/9

Англійська мова

доц. Котова А.В.

Німецька мова 

Бугай О.М.

 

6/59

 

11/9

 

Німецька   мова     Бугай О.М.

 

 

11/9

 

 

 

Німецька   мова     Бугай О.М.

 

 

11/9

 

 

С Е Р Е Д А 8-30

9-50

Програмування

доц. Руднєв Ю.І.

(1/2 гр.)

 

7/58

               

 

10-10

11-30

Програмування

доц. Руднєв Ю.І.

 

 

 

6/48

 

Програмування

проф. Жолткевич Г.М.

 

 

6/52

Програмування

ст.викл. Бєлова Л.П.

 

 

6/49

12-00

13-20

Програмування

доц. Бебія М.О.

(1/2 гр.)

 

8/10

Програмування

проф. Жолткевич Г.М.

доц. Поцелуєв С.І.

 

6/50

6/74

Програмування

Бєлова Л.П.

 

7/58

Програмування

Владимирова М.В.

 

 

3/26

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/52

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/46

з 13-40 до 14-20  Кураторська година  

6/49

з 13-40 до 14-20  Курат. година

з 14-20 до 15-00

Програмування

Бєлова Л.П.

 

 

7/58

з 13-40 до 14-20  Курат. година

з 14-20 до 15-00

Програмування

Владимирова М.В.

 

 

3/26

15-20

16-40

            з 15-20 до 16-00

Програмування

Бєлова Л.П.

 

7/58

з 15-20 до 16-00

Програмування

Владимирова М.В.

 

3/26

 

Ч Е Т В Е Р 8-30

9-50

Математичний   аналіз

проф. Дубовий В.К.                    № 1-А, 1-Б

Аналітична  геометрія

проф. Ямпольський О.Л.    № 2, 3

 

6/46

 

6/49

       
10-10

11-30

Математичний   аналіз

проф. Дубовий В.К.              № 1-А

доц. Гукалов О.О.               № 1-Б

Аналітична  геометрія

проф. Ямпольський О.Л. № 2

ст.викл. Ликова О.В.     № 3

 

6/46

6/61

 

6/49

6/59

Математичний  наліз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/51

12-00

13-20

Лінійна  алгебра

доц. Каролінський Є.О.  № 1-А, 1-Б

доц. Вишнякова А.М.     № 2, 3                                            Лінійна  алгебра

доц. Каролінський Є.О.    № 1-А, 1-Б

викл. Заварзіна О.О.    № 2

доц. Полякова Л.Ю.     № 3

 

6/51

6/48

6/51

6/48

6/55

Математичний  наліз

доц. Гефтер С.Л.

 

6/59

Англійська мова

Чернишова Н.В.

 

 

11/9

13-40

15-00

Німецька   мова     Бугай О.М.

 

 

11/9

Англійська мова

Ступницька М.М.

Німецька   мова    

Бугай О.М.

 

6/55

 

11/9

Англійська мова

Котова А.В.

Німецька   мова    

Бугай О.М.

 

6/57

 

11/9

Англійська мова

Туренко Р.Л.

Німецька   мова    

Бугай О.М.   

 

6/59

 

11/9

Німецька   мова     Бугай О.М.

 

 

11/9

 


П’ Я Т Н И Ц Я
8-30

9-50

Дискретна  математика

ст. викл. Щербина О.С.             № 1-А, 1-Б

Лінійна    алгебра

викл. Заварзіна О.О.      № 2

доц. Полякова Л.Ю.       № 3

 

6/49

 

6/48

6/51

       
10-10

11-30

Математичний   аналіз

проф. Гордевський В.Д.     № 2, 3

Дискретна  математика

ст. викл. Петров Є.В           № 1-Б

ст. викл. Щербина О.С.      № 1-А

Аналітична  геометрія

 

6/48

 

6/46

 

6/49

Архітектура обчислювальних систем

ст.викл. Ігнатов С.Ю.

 

6/51

12-00

13-20

Математичний   аналіз

проф. Гордевський В.Д.  № 2

доц. Ревіна Т.В.                № 3

Аналітична  геометрія

ст. викл. Петров Є.В           № 1-А

 

6/48

6/46

 

6/49

Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

 

7/58

Англійська мова

Чернишова Н.В.

 

 

6/61

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Котова А.В.

 

6/61

            Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

 

7/58

Декан факультету математики і інформатики                                                  Жолткевич Г.М.