Розклад 1-го курсу

Розклад учбових занять

на I курсі в осінньому семестрі 2018/2019 уч. року факультету математики і інформатики

 

дні

години

МП-11

ауд.

М-111

ауд.

М-112

ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

П О Н Е Д І Л О К

8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

проф. Дубовий В.К. гр. 1-А, 1-Б

проф. Гордевський В.Д. гр. 2, 3, 4, 5

6/48

6/52

10-10

11-30

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

проф. Дубовий В.К. №1А

доц. Гукалов О.О. №1-Б

проф. Гордевський В.Д. №2

ст.викл. Колбасін С.О. №3

доц. .Ревіна Т.В. № 5

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

доц. Шугайло О.О. №4

6/48

6/46

6/50

6/55

6/57

6/59

12-00

13-20

Е л е м е н т и а л г е б р и т а т е о р і ї ч и с е л

доц. Каролінський Є.О. гр. 1-А, 1-Б 6/46

доц. Вишнякова А.М. гр. 2, 3, 4, 5 6/52 Е л е м е н т и а л г е б р и т а т е о р і ї ч и с е л

доц. Каролінський Є.О. №1-А

доц. Вишнякова А.М. №1-Б

доц. Полякова Л.Ю №2

викл. Заварзіна Л.О. №3

доц. Ільїнська І.П №4

викл. Нгуен Тху Хиен №5

6/46

6/52

7/80

1/4

6/59

6/61

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Котова А.В.

6/59

 

В І В Т О Р О К

8-30

9-50

І с т о р і я У к р а ї н и

доц. Казанков Р.Ю.

В/Х

10-10

11-30

Програмування

проф. Ромашов

доц. Руднєв

7/58

3/26

П р о г р а м у в а н н я

проф. Жолткевич Г.М

6/50

Історія України

Казанков Р. Ю.

Англійська мова

Туренко Р.Л.

6/55

Англійська мова

Чернишова Н.В.

Історія України

Казанков Р. Ю.

6/57

12-00

13-20

Програмування

проф. Ромашов Ю.В.

6/51

П р о г р а м у в а н н я

проф. Жолткевич Г.М.

доц. Поцелуєв С.І.

6/50

3/26

П р о г р а м у в а н н я

ст. викл. Бєлова Л.П.

6/52

13-40

15-00

Англійська мова

доц. Котова А.В.

6/61

Історія України

Казанков Р. Ю.

6/59

Програмування

Бєлова Л.П.

7/58

С Е Р Е Д А

8-30

9-50

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

проф. Дубовий В.К. №1-А

доц. Гукалов О.О. №1-Б

доц. Пославський С.О №2

доц. Власенко Д.І. №3

доц. Ігнатович С.Ю. №4

доц. Анощенко О.О. №5

6/52

6/46

6/50

6/51

6/55

6/49

10-10

11-30

Е л е м е н т и а л г е б р и т а т е о р і ї ч и с е л

доц. Каролінський Є.О. гр. 1-А, 1-Б

доц. Вишнякова А.М. гр. 2, 3, 4, 5

6/46

6/52

12-00

13-20

Е л е м е н т и а л г е б р и т а т е о р і ї ч и с е л

доц. Каролінський Є.О. №1-А

доц. Вишнякова А.М. №1-Б

доц. Полякова Л.Ю. №2

викл. Заварзіна Л.О. №3

доц. Ільїнська І.П №4

викл. Нгуен Тху Хиен № 5

6/46

6/55

6/57

6/60

6/61

6/59

13-40

15-00

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/50

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/46

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/51

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/55

з 13-40 до 14-20 Кураторська година

6/57

Ч Е Т В Е Р

8-30

98-30

9-50-50

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

ст. викл. Петров Є.В гр. 1-А, 1-Б

проф. Ямпольський О.Л гр. 2, 3, 4, 5

6/49

6/52

10-10

11-30

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

ст. викл. Петров Є.В №1-А

проф. Ямпольський О.Л №2

доц. Шугайло О.О №3

ст. викл. Ликова О.В. №5

Елементи математичної логіки та дискретної математики

доц. Гукалов О.О. №1-Б

М а т е м а т и ч н и й а н а л і з

ст.викл. Колбасін С.О. №4

6//59

6/48

6/51

6/61

4/53

6/60

12-00

13-20

Англійська мова

доц. Котова А.В.

Історія України

Казанков Р. Ю.

6/57

Англійська мова

Ступницька М.М.

4/63

Історія України

Казанков Р. Ю.

Англійська мова

доц. Котова А.В.

6/59

Англійська мова

ТТуренко Р.Л.

6/61

Програмування

Бережна Н.І.

7/58

13-40

15-00

Німецька мова

французька мова

11/9

П’ Я Т Н И Ц Я

8-30

9-50

Елементи математичної логіки та дискретної математики

проф. Дубовий В.К. гр. 1-А, 1-Б

доц. Ігнатович С.Ю. гр. 2, 3, 4, 5

6/49

6/51

10-10

11-30

Елементи математичної логіки та дискретної математики

проф. Дубовий В.К. №1-А

доц. Ігнатович С.Ю. №2

доц. Заварзіна Л.О. №3

доц. Ільїнська І.П №4

доц. Пославський С.О №5

А н а л і т и ч н а г е о м е т р і я

ст. викл. Щербина О.С. №1-Б

6/49

6/51

6/48

6/50

6/55

1/6

12-00

13-20

Німецька мова

французька мова

1/54

Англійська мова

Ступницька М.М.

Німецька франц мова

1/44

1/54

Німецька мова

французька мова

1/54

Німецька мова

французька мова

1/54

Англійська мова

Чернишова Н.В.

Німецька мова

французька мова

1/52

1/54

13-40

15-00