Наука та інновації

Основні напрямки наукових досліджень факультету:

  • Зовнішня геометрія багатовимірних підмноговидів.
  • Опуклі поверхні у риманових многовидів, шарування на риманових многовидах.
  • Теорія функцій, функціональний аналіз.
  • Математична теорія керування.
  • Нелінійні диференційні рівняння.
  • Чисельне моделювання задач математичної фізики.
  • Операторні жмутки і операторно-диференціальні та функціонально-диференціальні рівняння.
  • Математичне і комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, фінансово-економічних систем.
  • Дослідження в галузі механіки рідини, газу і плазми, зокрема з магнітної гідродинаміки, ферогідродинаміки і біомеханіки.