Освітньо-професійна програма підготовки магістра. 111 — «математика», 113 — «прикладна математика»

Екзаменаційний білет складається з восьми практичних задач різного рівня складності: по дві задачі з розділів «математичний аналіз», «лінійна алгебра», «аналітична геометрія» та «диференціальні рівняння». Зразок екзаменацыйного былету наведений нижче.
Критерії оцінювання. Повна та правильна выдповыдь на кожний з пунктів 1-7 білету оцінюється у 12 балів, на пункт 8 — у 16 балів. Якщо завдання передбачає з’ясування якогось факту, вступник повинен навести не лише відповідь, але й обґрунтувати цю відповідь: надати доведення або навести посилання на відповідні теореми. Часткова відповідь оцінюється у залежності від її змістовності.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному відборі — 50.