Вступ до магістратури

Необхідні документи:

Паспорт, ідентифікаційний код, диплом, додаток до диплому, чотрири фото (3х4), два конверти з марками, три копії паспорта, три копії коду, дві копії диплому, дві копії додатку, флюлюрография (копія або виписка з медпункту).

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з математики для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 111– «математика» (освітньо-науковий рівень)

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з математики для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 111– «математика» (освітньо-професійний рівень)

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з математики для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 113 – «прикладна математика» (освітньо-професійний рівень)

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з математики і інформатики для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма – «інформатика») (освітньо-науковий рівень)

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з математики і інформатики для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма – «інформатика») (освітньо-професійний рівень)

 

П Р О Г Р А М А вступного фахового іспиту з механіки для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 113 – «прикладна математика» (освітня програма – «теоретична та   прикладна механіка») (освітньо-професійний рівень)

 

П Р О Г Р А М А додаткового фахового іспиту (комплексний іспит з математики у формі співбесіди) для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальностями  111– «математика», 113 – «прикладна математика», 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма – «інформатика»), 113 – «прикладна математика» (освітня програма – «теоретична та   прикладна механіка»)

 

С Т Р У К Т У Р А екзаменаційного білету для вступного екзамену на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальностей 111 — «математика», 113 — «прикладна математика»