Розклад 4-го курсу в осінньому семестрі 2017-2018

СКАЧАТЬ

Понеділок

години ММ-41 № ауд. МП-41 № ауд. МП-42 № ауд. М-141 № ауд. МФ-41 № ауд. МФ-42 № ауд.
8:00 — 9:35 Теорія пружності та пластичності
Ромашов
7/30 Методи обчислень
Бебія М.О.
7/58 Математичні методи обробки зображень
доц. Доля П.Г.
1/53
9:55 — 11:30 Теорія пружності та пластичності
Ромашов
7/30 ————————
Архітектура обчислювальних систем
Ігнатов С.Ю.
11/9 Теорія ймовірностей
Ільїнський О.І.
6/61 Теорія програ-мування
Поцелуєв С.І.
—————————-
8/10 ________

Теорія програ-мування
Поцелуєв С.І.

8/10
11:40 — 13:15 Чисельні методи
Приходько О.П.
7/58 Рівняння мат.фізики
Щербина О.С.
6/55 ПЗ обчислю-вальних систем
Приходько О.П.
7/58 Теорія ймовірностей
Ільїнський О.І.
6/61 Сучасні парадигми програмування
проф. Жолткевич Г.М.
6/52
13:25 — 15:00 Рівняння мат.фізики
Щербина О.С.
6/48

Вівторок

години ММ-41 № ауд. МП-41 № ауд. МП-42 № ауд. М-141 № ауд. МФ-41 № ауд. МФ-42 № ауд.
8:00 — 9:35 Рівняння математичної фізики
доц. Фастовська Т.Б.
6/51
9:55 — 11:30 Теорія ймо-вірності і мат. статистика
Півень О.Л.
7/30 Методи оптимізації
доц. Ігнатович С.Ю.
6/46 Рівняння математичної фізики
Фастовська Т.Б.
4/63 Сучасні парадигми програмув.
Жолткевич Г.М.
6/48 Рівняння мат. фізики
доц. Рижкова-Герасімова І.А.
6/61
11:40 — 13:15 Теорія ймо-вірності і мат. статистика
Півень О.Л.
1/56 Методи оптимізації
ст. викл. Ревіна Т.В.
6/46 Теоретична фізика
Щербина О.С.
6/57 Рівняння мат. фізики
доц. Рижкова-Герасімова І.А.
6/55 Сучасні парадигми програмув.
Жолткевич Г.М
6/48
13:25 — 15:00 Фізика / Теоретична фізика
доц Щербина О.С.
6/51 Топологічні методи в робототехніці
доц. Окрут С.І.
Моделювання складних систем на прикладі біологічних систем
доц. Владимирова М.В.
6/50
6/55

Середа

години ММ-41 № ауд. МП-41 № ауд. МП-42 № ауд. М-141 № ауд. МФ-41 № ауд. МФ-42 № ауд.
8:00 — 9:35 ПЗ обчислю-вальних систем
Бебія М.О.
7/58 Інтелектуальні інформаційні системи
проф. Руккас К.М.
6/52
9:55 — 11:30 с/семінар
Методи прикл мат і механіки

Пацегон М.Ф.
7/30 Методи оптимізації
доц. Ігнатович С.Ю.
6/46 Функціональний аналіз
Кадець В.М.
6/48 Теорія програмування
проф. Жолткевич Г.М.
6/49
11:4 — 13:15 Політологія
доц. Целуйко В.О.
В/Х
13:25 — 15:00 з 13-25 до 14-10 Кураторська година 11/9 з 13-25 до 14-10 Кураторська година 11/9 з 13-25 до 14-10 Кураторська година 11/9 з 13-25 до 14-10 Кураторська година 11/9 з 14-10 до 15-00 Кураторська година 11/9 з 14-10 до 15-00 Кураторська година 11/9

Четвер

години ММ-41 № ауд. МП-41 № ауд. МП-42 № ауд. М-141 № ауд. МФ-41 № ауд. МФ-42 № ауд.
8:00 — 9:35 Чисельні методи розв’язання диференціально-алгебраїчних рівнянь
доц. Півень О.Л.
1/53 Angular JS – популярні fronted рішення
Годун
6/52
9:55 — 11:30 Чисельні методи
Бархаєв П.І.
6/51 Програмне забезпечення обчислювальних систем
доц. Бархаєв П.І.
6/51 Методи обчислень
Бархаєв П.І.
6/51 Рівняння математичної фізики
доц. Рижкова-Герасімова І.А.
6/46
11:40 — 13:15 Теоретична гідромеханіка
Пацегон М.Ф.
7/30 Математична статистика
проф. Власенко Л.А.
11/9 Ріманова геометрія
Горькавий
Асимп.методи мат.фізики
Щербина М.В.
Функції бага-тьох компл. змінних
Фаворов С.Ю.
1/49
6/39
5/28
Платформи корпоративних систем
проф. Фролов В.В.
6/49
13:25 — 15:00 Теоретична гідромеханіка
Пацегон М.Ф.
7/30 Математична статистика
проф. Власенко Л.А.
11/9 Геометрія підмноговидів
Петров Є.В.
Теорія операторів
Шепельський Д.Г
Розподіл ко-ренів много-членів
Вишнякова А.М
6/50
6/55
5/28

П’ятниця

години ММ-41 № ауд. МП-41 № ауд. МП-42 № ауд. М-141 № ауд. МФ-41 № ауд. МФ-42 № ауд.
8:00 — 9:35 Архітектура обчис систем
Ігнатов С.Ю.
8/10 Фізика
доц Щербина О.С.
6/49 Інтелект-ні інформаційні системи
Власенко Д.І.
3/26 Платформи корпоративних систем
Фролов В.В
7/58
9:55 — 11:30 Вар.числен та теор. оптим. керування
Сморцова Т.І..
7/30 Фізика
доц Щербина О.С.
1/50 Архітектура обчис систем
Ігнатов С.Ю.
8/10 Aктуарна математика
Приходько О.П
11/9 Платформи корпоративних систем
Фролов В.В
3/26 Інтелект-ні інформаційні системи
Власенко Д.І.
7/58
11:40 — 13:15 Теорія коливань
доц. Пославський С.О.
Стохастичні диф. рівняння та їх застосування
проф. Власенко Л.А.
Основи біомеханіки
проф. Кизилова Н.М
6/51
6/48
7/30
Актуарна математика
Приходько О.П.
3/26 Науковий семінар 6/57
13:25 — 15:00 Додаткові глави теорії оптимального керування
проф. Коробов В.І.
Асимптотичні методи в механіці
проф. Пацегон М.Ф.
6/52
7/30