Програми вступних випробувань

Освітній ступінь — Бакалавр

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди з математики для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітній ступінь — Магістр

ПРОГРАМА комплексного екзамену з математики і інформатики фахового екзамену з математики для вступників на навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітні програми «Інформатика» (освітньо-професійна програма), «Інформатика» (освітньо-наукова програма)

ПРОГРАМА фахового екзамену з математики для вступників на навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 111 Математика (освітньо-наукова програма та освітньо-професійна програма)

ПРОГРАМА фахового екзамену з математики для вступників на навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 113 Прикладна математика (освітньо-наукова програма та освітньо-професійна програма)

Освітній ступінь — Доктор філософії

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 «Математика»