Програми вступних випробувань

Освітній ступінь — Бакалавр

Програма вступного випробування з математики в усній формі для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які є іноземними громадянами

Програма вступного іспиту з математики для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Програма співбесіди з математики для вступників на основі загальної середньої освіти

Програма фахового випробування з математики для осіб, які вступають на навчанн для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) або здобувачів ступеня бакалавра не менше одного року, які виконали у повному обсязі індивідуальний план (спеціальності 111 — «Математика», 113 — «Прикладна математика», 122 — «Комп’ютерні науки», освітня програма — «Теоретична і прикладна інформатика»)

Програма фахового екзамену з основ вищої математики для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на факультеті математики і інформатики за спеціальностями 111 — «Математика», 113 — «Прикладна математика», 122 — «Комп’ютерні науки», освітня програма — «Теоретична і прикладна інформатика»

Освітній ступінь — Магістр

Програма комплексного екзамену з математики і інформатики для вступників на навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» («Інформатика» (освітньо-професійна програма), «Інформатика» (освітньо-наукова програма))

Програма фахового екзамену з математики для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 111 «Математика» (освітньо-наукова програма, освітньо-професійна програма)

Програма фахового екзамену з математики для вступників на навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 113 «Прикладна математика» (освітньо-наукова програма, освітньо-професійна програма)

Освітній ступінь — Доктор філософії

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання на здобуття ступеня доктора філосіфії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філосіфії за спеціальністю 111 «Математика»