Склад Вченої ради

Персональний склад Вченої ради факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна:

 1. Декан факультету математики і інформатики, професор, доктор технічних наук ЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайович (за посадою);

 2. Завідувач кафедри вищої математики та інформатики, доцент, кандидат фіз.-мат. наук ЛИСИЦЯ Віктор Тимофійович (за посадою);

 3. Завідувач кафедри фундаментальної математики, доцент, доктор фіз.-мат. наук ЯМПОЛЬСЬКИЙ Олександр Леонідович (за посадою);

 4. Завідувач кафедри прикладної математики, професор, доктор фіз.-мат. наук КОРОБОВ Валерій Іванович (за посадою);

 5. Завідувач кафедри теоретичної та прикладної інформатики, доцент, кандидат фіз.-мат. наук ЗАРЕЦЬКА Ірина Тимофіївна (за посадою);

 6. Керівник профспілкової організації працівників факультету, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної математики СМОРЦОВА Тетяна Іванівна (за посадою);

 7. Студентка 5 курсу групи МФ-52 ЗОЗУЛЯ Анна Вікторівна, як керівник профспілкової організації студентів факультету ( за посадою);

 8. Студентка 6 курсу групи МП-61 МОЇСЕЄНКО Наталія Володимирівна, як студентський декан факультету (за посадою);

 9. Студентка 3 курсу групи М-132 ПАЩЕНКО Любов Олексіївна, як голова Наукового товариства студентів факультету ( за посадою);

 10. Студент 5 курсу групи МФ-52 ЛАБА Владислав Володимирович, обраний до складу Вченої ради на конференції студентів факультету математики і інформатики;

 11. Доцент кафедри фундаментальної математики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент ГЕФТЕР Сергій Леонідович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 12. Професор кафедри фундаментальної математики, доктор фіз.-мат. наук, професор ФАВОРОВ Сергій Юрійович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 13. Професор кафедри фундаментальної математики, доктор фіз.-мат. наук, професор КАДЕЦЬ Володимир Михайлович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 14. Професор кафедри фундаментальної математики, доктор фіз.-мат. наук, професор ДУБОВИЙ Володимир Кирилович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 15. Доцент кафедри вищої математики та інформатики, кандидат фіз.-мат. наук АНОЩЕНКО Ольга Олексіївна, обрана до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 16. Доцент кафедри вищої математики та інформатики, кандидат пед. наук, доцент ЧЕРНОВА Ганна Вікторівна, обрана до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 17. Доцент кафедри вищої математики та інформатики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент ЗАГОРОДНЮК Сергій Михайлович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 18. Професор кафедри прикладної математики, доктор фіз.-мат. наук, професор РУТКАС Анатолій Георгійович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 19. Доцент кафедри прикладної математики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент ІГНАТОВИЧ Світлана Юріївна, обрана до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 20. Доцент кафедри прикладної математики, кандидат фіз.-мат. наук ПОСЛАВСЬКИЙ Сергій Олександрович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 21. Професор кафедри теоретичної та прикладної інформатики, доктор фіз.-мат. наук, професор ФРОЛОВ В’ячеслав Вікторович, обраний до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;

 22. Провідний інженер кафедри теоретичної та прикладної інформатики ЗАБАРА Олена Миколаївна, обрана до складу Вченої ради на конференції трудового колективу факультету математики і інформатики;