Студентська рада

На факультеті математики та інформатики діє Студентська рада факультету, яка керується у своїй роботі Положенням про студентське самоврядування Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Студентська рада факультету математики та інформатики веде свою діяльність за наступними напрямками:

1. Захист прав студентів

У разі виникнення конфліктів, спірних питань у відносинах між студентом і викладачем, студентський декан факультету допомагає у вирішенні цих питань, залучаючи адміністрацію факультету і, при необхідності, звертаючись до керівництва студентської навчальної ради університету.

2. Студентський моніторинг якості навчання

Згідно з рішенням науково-методичної ради університету «Про участь студентів у вдосконаленні змісту навчання, методик викладання, форм і методів контролю знань» від 14.03.2012, студенти на рівні з адміністрацією факультетів і університету також беруть участь в моніторингу якості навчального процесу. За тиждень до початку перших заліків студентським деканатом факультету створюються фокус групи, до складу яких входять старости академічних груп, активісти студентського самоврядування та всі бажаючі студенти (4 фокус-групи, 1-4 курс). Що стосується кожного прослуханого за семестр навчального курсу студенти повинні провести колективне обговорення і сформулювати свої рекомендації щодо поліпшення викладання, які будуть передані адміністрації факультету.

3. Інформаційний напрям

Студентська рада інформує студентів про рішення Вченої ради факультету та / або університету, що стосуються студентства та освітнього процесу. Крім цього, студенти оперативно інформуються про всі заходи, що мають місце в університеті, які проводяться за підтримки Студентської ради університету.

4. Культурно-масовий напрямок

Студентська рада факультету сприяє культурному розвитку студентів шляхом залучення їх до культурно-масової діяльності. За підтримки та безпосередньої участі студентського активу на факультеті проводяться заходи і оздоровчі акції. Одним з найбільш масштабних подій є «Дні факультету» ( «Дні мехмату»), які проходять щорічно. Також Студентська рада факультету агітує студентів до участі у загальноуніверситетській культурно-масової діяльності.

5. Благодійна діяльність

Кілька разів на рік Комісія з благодійності та волонтерства Студентської ради університету організовує збір іграшок і корисних речей для дитячих будинків міста Харкова. Спільно з благодійними організаціями міста проводяться акції з донорства, шанування ветеранів Великої Вітчизняної Війни, колишніх викладачів університету та престарілих. Студентська рада факультету агітує студентів не бути байдужими і брати участь в подібного роду заходах і активно інформує про їх проведення.

6. Удосконалення навчальних планів і програм

Засіданням студентської ради може бути винесено рішення про пропозицію удосконалення навчального плану і навчальної програми, яка буде направлено в адміністрацію факультету для подальшого його обговорення на Вченій раді факультету.

7. Співпраця з іншими організаціями студентського самоврядування.

Студентська рада факультету активно співпрацює з Профспілковою організацією студентів факультету, а також зі науковим товариством університету.

Головою Студентської ради факультету є студентський декан. Також зі складу ради обирають заступника студентського декана і секретаря студентського деканату. Зв’язок з усіма студентами факультету здійснюється за допомогою особистого звернення і / або на засіданнях Студентської ради, де представник кожної академічної групи факультету (староста, який обов’язково є членом ради) може висловити проблеми студентів (або окремо взятого студента).

Чинним студентським деканом факультету математики та інформатики є Моїсеєнко Наталія, студентка п’ятого курсу, напряму «Прикладна математика».
Заступником студентського декана є Бєлєнова Катерина , студентка третього курсу, напряму «Математика».
Секретарем студентського деканату є Коваль Єлизавета , студентка третього курсу, напряму «Математика».

Ми в контакті:

https://vk.com/hnu_mmf

https://vk.com/abiturient_fmi