Спецради з захисту дисертацій

1
Д 64.051.09
Жолткевич Григорій Миколайович — голова 

Шматков Сергій Ігорович

Руккас Кирило Маркович — учений секретар
707-50-18

707-50-12

707-50-19

707-50-22
Технічні науки:

01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи 

05.13.06 — інформаційні технології
15.04.2014
№ 455
До 15.04.2017
2
К 64.051.11
Коробов Валерій Іванович — голова 

Гордевський Вячеслав Дмитрович

Ігнатович Світлана Юріївна — учений секретар
707-55-18

707-52-40
Фізико-математичні науки:

01.01.01 — математичний аналіз

01.01.02 — диференціальні рівняння

01.01.03 — математична фізика

01.02.05 — механіка рідини, газу та плазми
04.07.2014
№ 793
До 04.07.2017