Розклад четвертого курсу

Понеділок

години ММ-41 №ауд. МП-41 №ауд. М-141 №ауд. МФ-41 №ауд. МФ-42 №ауд.
8:00

-

9:35
 Економічна теорія

Дерід І.О.

______________

 6/57 Аналіз даних
Несвіт К.В.
 6/49  ________

Еконо-

мічна теорія

Дерід І.О.

6/57 Економічна теорія

Дерід І.О.

__________

 6/57
9:55

-

11:30
Варіаційні принципи МСС

Борисов

 7/30 Економічна теорія

Дерід І.О.

__________

Чисельні методи оптиміз.

Бархаєв П.Ю.

 6/49  ______

Еконо-

мічна теорія

Дерід І.О.

 1/56 Парал та розпод обчисл

Руккас К.М.

3/26 Розпод інф-анал сис-ми

Фролов В.В.

 6/30
11:40

-

13:15
Термомеханіка суцільних середовищ

Пацегон М.Ф.

 7/30 С/курси:

Мат. моделі багатокритер.систем керуванн

доц. Приходько О.П.

Теорія випадкових матриць

проф. Щербина М.В.

Додаткові глави функціонального аналізу

доц. Кадець В.М.

Аналітичні методи геометричного моделювання

доц. Доля

11/9

 

6/55

 

 

 

 

6/30

Паралельні та розподілені обчислення

проф. Руккас К.М.

6/57
13:25

-

15:00
Числені методи

Бебія М.О.

по ½ гр. через неділю

 6/30 Математичне моделювання

Окрут  С.І.

6/48

Вівторок

години ММ-41 №ауд. МП-41 №ауд. М-141 №ауд. МФ-41 №ауд. МФ-42 №ауд.
8:00

-

9:35
Компютерна графіка

½ гр.

Ромашов Ю.В.

7/58 Обч. геометрія та обчисл.графіка

½ гр.

Ромашов Ю.В.

7/58 Рівняння мат. Фізики

Рижкова-Герасімова

 6/50 С/курси:

Розробка застосувань для мобільних пристроїв

Перепелиця І. Д.

Агентні технології

Руккас К.М.

Мат. методи обробки зображень

Доля П.Г.

6/74

 

6/57

 

3/26

9:55

-

11:30
Варіац.числен

Сморцова Т.І.

7/30 Рівняння мат. Фізики

Рижкова-Герасімова

6/59 Вареційне числення

Ігнатович С.Ю.

 11/9 Теорія автоматів

проф Жолткевич Г.М.

 6/49
11:40

-

13:15
__________

Варіац.числен

Сморцова Т.І.

 7/30 Рівняння

математичної фізики

проф. Єгорова І.Є.

 6/49 Розподілені інформаційно-аналітичні системи

проф. Фролов В.В

 6/48
13:25

-

15:00
Кураторська година

__________

 каф. Розпод інф-анал сис-ми

Фролов В.В.

 7/58

Середа

години ММ-41 №ауд. МП-41 №ауд. М-141 №ауд. МФ-41 №ауд. МФ-42 №ауд.
8:00

-

9:35
Теорія та методи прийн. рішень

Приходько О.П.

6/48 Математична статистика

Ільїнський О.І.

6/46 Аналіз даних та «мякі» обчислення

доц. Кабалянц П.С.

6/49
9:55

-

11:30
с/семінар

Методи прикл мат і мех

Пацегон М.Ф.

 7/30 Теорія та методи прийн. рішень

Приходько О.П.

 6/48 Математична статистика

Ільїнський О.І.

 6/46 Аналіз даних та «мякі» обчислення

доц. Кабалянц П.С.

 6/49
11:40

-

13:15
Е к о н о м і ч н а   т е о р і я

проф. Лазаренко В.Є.

В/Ф
13:25

-

15:00
Історія мистецтв

Савицька Л.Л.

 6/52 І с т о р і я      м и с т е ц т в

проф. Савицька Л.Л.

 6/52

Четвер

години ММ-41 №ауд. МП-41 №ауд. М-141 №ауд. МФ-41 №ауд. МФ-42 №ауд.
8:00

-

9:35
Аналіз даних

½ гр.

Несвіт К.В.

8/10 _____________

Кураторська година

 каф.
9:55

-

11:30
Компютерна графіка

Власенко Д.І.

6/48 Обч. геометрія та обчисл.графіка

Власенко Д.І.

 6/48 Управління програмними проектами

доц. Владимирова М.В.

 11/9
11:40

-

13:15
Обчисл.методи МСС

Кизилова Н.М.

6/30 Аналіз даних

½ гр.

Півень О.Л.

 3/26 Історія математики

Резуненко В.О.

6/31 Управл.програмн проектами

Владимирова М.В.

____________

 6/74 ________________

Управл.прогрпроектами

Владимирова

 6/74
13:25

-

15:00
Додаткові глави аналітичної механіки

Пославський С.О.

7/30 С/курси:

Керованість робастних систем

Ревіна Т.В.

Стохастичні моделі страхування

Півень О.Л.

6/55

 

11/9

 Науковй семінар  6/49

П’ятниця

години ММ-41 №ауд. МП-41 №ауд. М-141 №ауд. МФ-41 №ауд. МФ-42 №ауд.
8:00

-

9:35
Компютерна графіка

½ гр.

Ромашов Ю.В.

3/26 Обч. геометрія та обчисл.графіка

½ гр.

Ромашов Ю.В.

 3/26 Парал та розпад обчисл

Черномаз Б.О.

 6/74
9:55

-

11:30
Газова динаміка

Пославський

7/30 Випадкові процеси

Власенко Л.А.

6/50 Фінансовий аналіз

Півень О.Л.

11/9 С/курси:

Моделювання інформаційних процесів

проф. Руккас К.М

Функціональне програмування

Черномаз

1/5

 

1/6

11:40

-

13:15
Газова динаміка

Пославський

__________

 7/30 Випадкові процеси

Власенко Л.А.

 6/50 Фінансовий аналіз

Півень О.Л.

6/59 Математичне моделювання

доц. Окрут С.І.

 6/57
13:25

-

15:00
С/курси:

Простори Соболева

доц. Фастовська Т.Б.

Банахові алгебри

доц. Гефтер С.Л.

Геометрія груп Лі

Петров Є.В.

Математичне моделювання МДО в задачах мат. фізики

проф. Гандель Ю.В.

6/57

 

6/51

 

4/63

 

 

6/50

Математичне моделювання

Окрут  С.І.

 6/48