Розклад третього курсу

Понеділок

години ММ-31 №ауд. МП-31 №ауд. МП-32 №ауд. М-131 №ауд. МФ-31 №ауд. МФ-32 №ауд.
8:00

-

9:35
Методи обчислень

Сморцова Т.І.

3/26
Медицина

(для дівчат)

Півн

кор-

пус

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

доц. Бархаєв П.Ю.

6/46
9:55

-

11:30
Опір матеріалів

Кізілова Н.М.

4/63 Бази даних та інформаційні

системи

ст.викл.  Морозова А.Г.

6/61 Комплексний аналіз

Гиря Н.П.

6/51 Сист аналіз та теорія прий-няття рішень

Сморцова Т.І

 6/59 Програм-ня та підтримка Web-застосувань

Бережна Н.І.

 7/58
11:40

-

13:15
Опір матеріалів

Кізілова Н.М.

 каф Методи обчислень

Бебія М.О.

 3/26 Бази даних та інформаційні системи

Морозова А.Г.

 8/10 Теорія ймовірностей

Ільїнський О.І.

6/49 Сист аналіз та теорія прий-няття рішень

Сморцова Т.І

 6/59
13:25

-

15:00
Бази даних та інформаційні системи

Морозова А.Г.

 8/10 Теорія ймовірностей

Ільїнський О.І.

 6/49

Вівторок

години ММ-31 №ауд. МП-31 №ауд. МП-32 №ауд. М-131 №ауд. МФ-31 №ауд. МФ-32 №ауд.
8:00

-

9:35
Чисельні методи

Несвіт К.В.

 6/30 Функціональний аналіз

доц. Ігнатович С.Ю.

 6/49 Теоретична механіка

Руднєв Ю.І.

 6/51 Обробка зображень та мультимедіа

Лисиця В.Т.

8/10
9:55

-

11:30
Теорія функцій комплексної

змінної

проф. Фаворов С.Ю.

 6/55 Теоретична фізика

Щербина О.С.

 6/61 Обробка зображень та мультимедіа

доц. Лисиця В.Т.

 6/52
11:40

-

13:15
Функціональний аналіз

Щербина О.С.

11/9 Функціональний аналіз

проф. Коробов В.І.

 6/46 Функціональний аналіз

Кадець В.М.

6/55 Проектування програмних систем

Зарецька І.Т.

 3/26 Обробка зображень та мультимедіа

Лисиця В.Т.

8/10
13:25

-

15:00
Функціональний аналіз

Щербина О.С.

11/9 С/курси

Кадець В.М.

Резуненко О.В.

Горькавий В.П.

6/48

6/49

6/55

15:40

15-40        Ф і з и ч н е     в и х о в а н н я

Спорткомплекс «Вища школа»

Середа

години ММ-31 №ауд. МП-31 №ауд. МП-32 №ауд. М-131 №ауд. МФ-31 №ауд. МФ-32 №ауд.
8:00

-

9:35
Комп. аналіз нелінійних коливань

Ромашов Ю.В.

 6/74 С/курси

Комп’ютерний аналіз нелінійних коливань

проф. Ромашов Ю.В.

6/74 Кураторська    година

____________________________________

Методика викладання

математики та інформатики в школі

доц. Коробська Г.В.

 6/52
9:55

-

11:30
Теорія пружності та пластичності

Ромашов Ю.В.

 6/59 Теорія ймовірностей

проф. Власенко Л.А.

 6/50 Функціональний аналіз

Кадець В.М.

 1/7 Методика викладання

математики та інформатики в школі

доц. Коробська Г.В.

6/52
11:40

-

13:15
Реологія середовищ

Кізілова Н.М.

 7/30 Теорія ймовірностей

проф. Власенко Л.А.

 6/50 Методика викл

матем.та інформ

Коробська Г.В.

 6/52 С/курси

Статистичний аналіз програм

проф. Жолткевич Г.М.

 6/49
13:25

-

15:00
Історія   мистецтв

проф. Савицька Л.Л.

 6/52 ______________

Інфор-

матика

Доля П.Г.

(1/2 гр.)

 8/10 С/курси

Символьні обчислення

доц. Петров

Теорія інформації і кодування

проф. Руккас К.М.

6/55

 

6/50

Четвер

години ММ-31 №ауд. МП-31 №ауд. МП-32 №ауд. М-131 №ауд. МФ-31 №ауд. МФ-32 №ауд.
8:00

-

9:35
Теоретична механіка

Руднєв Ю.І.

6/48 Обчислювальні методи

Рижкова-Герасимова

____________

 6/74 Обчислю

вальні методи

Рижкова-Герасимова

 6/74
9:55

-

11:30
Теорія функцій комплексної

змінної

проф. Фаворов С.Ю.

 6/52 Комплексний аналіз

Фаворов С.Ю.

6/52 Обчислювальні методи

доц. Рижкова-Герасимова І.О.

 6/46
11:40

-

13:15
Теоретична гідромеханіка

проф. Пацегон М.Ф.

7/30 С/курси

Теоретична гідромеханіка

проф. Пацегон М.Ф.

Параметричні представлення

проф. Гандель Ю.В.

Керованість і стабілізація

доц. Сморцова Т.І.

7/30

 

6/55

 

11/9

Інформатика

Анощенко О.О.

___________

(1/2 гр.)

Інформатика

Анощенко О.О.

8/11

 

 

8/10

Програмування та підтримка Web-застосувань

проф. Фролов В.В.

 6/52
13:25

-

15:00
__________

Кураторська година

 каф. Функціональний аналіз

проф. Коробов В.І.

 6/52 Методи обчисл(1/2 гр.)          Бебія

____________

Методи обчисл(1/2 гр.)

 8/10 Програм-ня та підтримка Web-застосув

Фролов В.В.

 3/26
15:40

15-40       Ф і з и ч н е     в и х о в а н н я

Спорткомплекс «Вища школа»

П`ятниця

години ММ-31 №ауд. МП-31 №ауд. МП-32 №ауд. М-131 №ауд. МФ-31 №ауд. МФ-32 №ауд.
8:00

-

9:35
Чисельні методи

Несвіт К.В.

6/61 ___________

Кураторська    година

каф. Прикладний аналіз випадкових процесів

доц. Кабалянц П.С.

6/48
9:55

-

11:30
Рівняння матем.фізики

Щербина О.С.

1/51  Методи   обчислень

проф. Коробов В.І.

 6/51 Прикладний аналіз випадкових процесів

доц. Кабалянц П.С.

 6/48
11:40

-

13:15
Рівняння матем.фізики

Щербина О.С

1/51 С/курси

Інтегральні рівняння

доц. Жученко С.В.

 6/49 С/курси

Фастовська Т.Б.

Фаворов С.Ю.

Петров Є.В.

6/61

1/5

1/46

Проектування програмних систем

доц. Зарецька І.Т.

6/48
13:25

-

15:00
Фізика

доц. Щербина О.С.

 6/52 Теоретична фізика

Щербина О.С.

6/52 Проектування програмних систем

Зарецька І.Т.

8/11