Розклад першогу курсу

Понеділок

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35

Дискретна математика
доц. Каролінський Є.О №1

Математичний аналіз
доц. Гукалов О.О. №2

А л г е б р а
доц. Гиря Н.П. №3

6/50

6/51

6/55

9:55
-
11:30
 М а т е м а т и ч н и й а н а л і з
проф. Гордевський В.Д.
 6/60  Дискретна математика
доц. Полякова Л.Ю.
 6/50
11:40
-
13:15
 М а т е м а т и ч н и й а н а л і з
доц. Резуненко О.В. №1
проф. Гордевський В.Д. №3
А л г е б р а
доц. Гиря Н.П. №2
6/50
6/60
6/51

Вступ до мови програмування Python
доц. Зарецька І.Т.

Вступ до мови програмування Basic
доц. Фролов .В.В.

7/58

 

6/74

13:25
-
15:00

Англійська мова

Ступницька Н.М.

 6/59 _____________________

Вступ до мови програмування
Python доц. Зарецька І.Т.

Вступ до мови програмування
Basic доц. Фролов .В.В.

 

7/58

 

6/74

Вівторок

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35

Структурне програмування

Владимирова М.В.

 В/Ф

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

 6/46

Структурне програмування

доц. Владимирова М.В.

 В/Ф
9:55
-
11:30

Структурне програмування

Кабалянц П.С.

½ гр.

 6/30

Інформатика і програмування

доц. Анощенко О.О.

доц. Доля П.Г.

8/10

3/26

Структурне програмування

Владимирова М.В.

 7/58

Математичний аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 6/51
11:40
-
13:15

Дискретна  математика

доц. Каролінський Є.О.

 6/52

Структурне програмування

Владимирова М.В.

 7/58

Англійська мова

Чернишова Н.В.

 6/59
13:25
-
15:00

Англійська мова

Рапова Р.Б.

_________

 6/50

____________

Англійська мова

Чернишова Н.В.

 6/50

Середа

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35

А л г е б р а

доц.  Вишнякова А.М.

 6/60 Структурне програмування

Бєлова Л.П.

 8/10
9:55
-
11:30

А л г е б р а

доц. Вишнякова А.М.   №1

Аналітична  геометрія

ст. викл. Петров Є.В.   №2

Дискретна  математика

ст. викл. Шугайло О.О.   №3

6/51

6/55

6/57

Дискретна математика

Власенко Д.І.

 11/9

Структурне програмування

Бєлова Л.П.

 8/10
11:40
-
13:15

Структурне програмування

Бєлова Л.П.

½ гр.

7/58

Англійська мова

Чернишова Н.В.

 6/57

Дискретна математика

Власенко Д.І.

 6/55
13:25
-
15:00
 Кураторська        година

_____________________________________________________________________

Французька мова    Німецька мова 

 7/30

Четвер

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35

Аналітична  геометрія

проф. Ямпольський О.Л.

 6/52

Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

 3/26
9:55
-
11:30

Аналітична  геометрія

проф. Ямпольський О.Л.   №1

ст. викл. Шугайло О.О.    №3

А л г е б р а

доц. Гиря Н.П.    №2   (верхній тиждень)

6/51

6/57

7/30

Математичний  аналіз

доц. Гефтер С.Л.

 6/50
11:40
-
13:15

А л г е б р а

доц.  Вишнякова А.М    №1

доц. Гиря Н.П.    №3

_______________________________

А л г е б р а

доц.  Вишнякова А.М

6/60

6/50

6/60

Алгебра і геометрія

ст. викл. Шугайло О.О.

 6/46
13:25
-
15:00

Англійська мова

Ступницька Н.М.

__________

 6/57

Англійська мова

Рапова Р.Б.

 6/50

_________

Англійська мова

Ступницька Н.М.

 6/59

Алгебра і геометрія

Шугайло О.О.

 6/46

Англійська мова

Чернишова Н.В

_________

 6/59

П’ятниця

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35

Математичний  аналіз

доц. Гукалов О.О.   №2

 6/46

Архітектура обчисл. систем

Ігнатов С.Ю.

 7/58
9:55
-
11:30

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

проф. Гордевський В.Д.

 6/52

Математичний аналіз

доц. Гефтер

 6/55

Алгебра і геометрія

Шугайло О.О.

 6/57
11:40
-
13:15

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

доц. Резуненко О.В.   №1

проф. Гордевський В.Д.   №3

Дискретна  математика

ст. викл. Шугайло О.О.   №2

6/51

6/55

 

11/9

Архітектура обчислювальних систем

ст. викл. Ігнатов С.Ю.

______________________________

 1/7
13:25
-
15:00

Англійська мова

Ступницька Н.М.

 7/30

Німецька   мова

Шумський

 11/9

Субота

години

МП-11

№ ауд.

М-111

 № ауд.

М-121

№ ауд.

МФ-11

№ ауд.

МФ-12

№ ауд.

8:00
-
9:35
9:55
-
11:30

М а т е м а т и ч н и й   а н а л і з

(факультатив)

проф. Гордевський В.Д.

 4/63
11:40
-
13:15

Вступ до математичної фізики                  (факультатив)

ст.викл. Колбасін С.О.

 6/31